Tags:

PCCC

(vasep.com.vn) Ngày 15/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

(vasep.com.vn) Khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, chỉ trong 5 tháng đầu năm, đã có hơn 88.000 DN rút lui khỏi thị trường, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2022. DN rơi vào khủng hoảng về vốn, về tài chính, kể cả các DN còn tồn tại cũng phải thu hẹp quy mô sản xuất, kinh doanh… trước quá nhiều khó khăn từ thị trường thế giới đến thị trường trong nước.