Tags:

DFPTF

(vasep.com.vn) Phạm vi của lệnh cấm của EU đối với nhập khẩu thủy sản Nga còn nhiều chỗ chưa rõ ràng. Người đứng đầu Liên đoàn Chế biến và Thương mại Cá Hà Lan (DFPTF) cho biết, phạm vi trên có thể loại trừ cá thịt trắng của Nga.