Tags:

infographic

(vasep.com.vn) 5 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã XK tôm sang 103 thị trường, mang về 1,3 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) Tháng 4/2024, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 287 triệu USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch XK đạt 974 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ.

(vasep.com.vn) Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, XK thủy sản của Việt Nam tiếp tục khả quan trong tháng 4/2024. Nhờ đó, tính lũy kế 4 tháng đầu năm 2024 kim ngạch XK thủy sản cả nước tăng 6%, đạt 2,7 tỷ USD. XK 3 nhóm mặt hàng chủ lực của Việt Nam là tôm, cá tra và cá ngừ đều tăng so với cùng kỳ năm 2023.

(vasep.com.vn) Quý đầu năm nay, XK tôm của Việt Nam đạt trên 686 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023. Dù mức tăng trưởng còn khiêm tốn nhưng điều này cho thấy sức mua từ các thị trường đang phục hồi trở lại.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu tôm Việt Nam 2 tháng đầu năm nay đạt 415 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. XK tôm trong tháng 2/2024 giảm 11% đạt 173 triệu USD do trùng với Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, nhờ tăng trưởng mạnh trong tháng 1, nên kim ngạch XK lũy kế 2 tháng đầu năm vẫn ghi nhận tăng.

(vasep.com.vn) Tháng 2/2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên tính lũy kế 2 tháng đầu năm, XK thủy sản vẫn tăng 13%, đạt hơn 1,2 tỷ USD. XK sang các thị trường chính đều tăng so vơi cùng kỳ.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu tôm Việt Nam tháng 1/2024 đạt 242 triệu USD, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2023. Ngoại trừ việc năm 2023 Tết Nguyên đán rơi vào tháng 1, nếu so sánh với cùng kỳ những năm trước đó, doanh số XK tôm tháng 1/2024 vẫn là một tín hiệu tích cực khởi đầu cho XK tôm năm 2024.

(vasep.com.vn) Kết thúc năm 2023, XK tôm Việt Nam đạt 3,4 tỷ USD, giảm 22% so với năm 2022. Con số xuất khẩu giảm phản ánh một năm ngành tôm Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức.

(vasep.com.vn) Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tính tới tháng 10/2023, XK tôm Việt Nam đạt 2,8 tỷ USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 10, XK tôm đạt 318 triệu USD, giảm 12% so với cùng kỳ.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu cá tra Việt Nam T5/2023 vẫn tiếp tục giảm. Lũy kế XK cá tra 5 tháng đầu năm 2023 đạt 730 triệu USD, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 1,2 tỷ USD, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu XK tôm của Việt Nam, XK tôm chân trắng đạt 901 triệu USD, giảm 34%, XK tôm sú đạt 178 triệu USD, giảm 29%. Mỹ là thị trường NK tôm chân trắng lớn nhất trong khi Trung Quốc &HK là thị trường NK tôm sú lớn nhất của Việt Nam.

(vasep.com.vn) Tháng 4/2023, xuất khẩu tôm của Việt Nam tiếp tục xu hướng giảm của những tháng trước, đạt 287 triệu USD, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 887 triệu USD, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu hải sản của Việt Nam trong tháng 4/2023 tiếp tục giảm. Do đó, tính lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, kim ngạch XK hải sản vẫn giảm 14%, đạt 1,1 tỷ USD. XK các nhóm mặt hàng hải sản hiện đều giảm so với cùng kỳ.

(vasep.com.vn) Xuất khẩu tôm Việt Nam trong tháng 3/2023 đạt 265 triệu USD, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 3 tháng đầu năm, XK đạt 600 triệu USD, giảm 37%.

(vasep.com.vn) Tháng 2/2023, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 194 triệu USD, giảm 21% so với cùng kỳ 2022. Lũy kế 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm đạt 335 triệu USD, giảm 40%.

(vasep.com.vn) Tháng 1/2023, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt 141 triệu USD, giảm 55% so với cùng kỳ năm 2022. Tháng 1 năm nay trùng với kỳ nghỉ Tết, nhu cầu thị trường sụt giảm, tôm nguyên liệu khan hiếm nên xuất khẩu tôm vẫn duy trì xu hướng giảm của cuối năm 2022.

(vasep.com.vn) 10 tháng đầu năm 2022, kim ngạch XK cá ngừ đạt hơn 884 triệu USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2021. Mỹ, Canada, Nhật Bản, Israel và Ảrập Xêut là 5 thị trường NK cá ngừ lớn nhất của Việt Nam

(vasep.com.vn) Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tháng 10/2022, giá trị XK tôm Việt Nam ghi nhận giảm so với cùng kỳ năm 2021, giảm 16% đạt 360 triệu USD. Đây là tháng thứ ba, kể từ đầu năm nay, XK tôm ghi nhận giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, tháng 6 và 7, XK tôm giảm lần lượt 1% và 13%.

(vasep.com.vn) Tháng 9/2022, XK tôm Việt Nam đạt 349 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng đầu năm, giá trị XK đạt 3,4 tỷ, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

(vasep.com.vn) Tháng 8/2022, XK tôm Việt Nam đạt hơn 398 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 8 tháng đầu năm nay, XK tôm đạt hơn 3 tỷ USD, tăng 24%.