Tags:

VHC

(VNF) - Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (HNX: SGC) vừa thông báo thay đổi loạt nhân sự cấp cao.

CTCP Vĩnh Hoàn (mã chứng khoán VHC - sàn HoSE) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và dự kiến triển khai trong quý II/2023.

CTCP Vĩnh Hoàn (mã: VHC) vừa công bố báo cáo tháng 3/2023 với doanh thu 1.032 tỷ đồng. Tuy vẫn giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái, thế nhưng đây là lần đầu tiên sau 4 tháng doanh thu công ty vượt mốc nghìn tỷ.

HĐQT CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) công bố quyết định nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản với số tiền chuyển nhượng hơn 15 tỷ đồng.

Vĩnh Hoàn lên kế hoạch bán sạch cổ phiếu quỹ dự thu 150 tỷ đồng trên nền giá kỷ lục 15 năm của VHC.