Tags:

Sao Ta

Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã cổ phiếu FMC) cho biết đã chuẩn bị tài liệu tốt nhất sẵn sàng giải trình cho vụ kiện chống trợ cấp của Hoa Kỳ nhắm vào sản phẩm tôm nước ấm từ Việt Nam.

Kết quả của tháng 8 cũng là thành quả cao thứ ba từ đầu năm đến nay của Sao Ta nhờ công ty đã hoàn tất vụ thả tôm nuôi thứ hai và giá tôm thương phẩm khá cao so với cùng kỳ.

Tỷ lệ tôm sống thấp, bài toán quản lý nhân sự chưa thể giải và công suất nhà máy liên tục tăng là những nguyên nhân lớn khiến các doanh nghiệp chế biến tôm vẫn chưa thể tự chủ hoàn toàn nguyên liệu.

Doanh số tiêu thụ của Sao Ta đạt khoảng 1.338 tỷ đồng trong ba tháng đầu năm, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 1/4 kế hoạch năm.

Đến ngày 21/9, CTCP Thực phẩm Sao Ta đã phục hồi 100% công suất sau thời gian giãn cách xã hội. Giá tôm của Sao Ta đang ở mức tốt và công ty tăng tốc sản xuất để đáp ứng nhu cầu của đối tác.