ITC Hoa Kỳ phủ quyết quyết định cuối cùng vụ kiện chống trợ cấp tôm nước ấm của DOC

Theo Thông cáo Báo chí ra ngày 20/9/2013 của ITC, Ủy ban này đã họp và đi đến quyết định rằng ngành công nghiệp tôm của Mỹ không hề bị ảnh hưởng gì về vật chất và cũng không hề bị đe dọa ảnh hưởng về vật chất do việc trợ cấp của Chính phủ các nước XK tôm nước ấm đông lạnh từ Trung Quốc, Ecuador, Ấn độ, Malaysia và Việt Nam vào Mỹ. Như vậy, theo kết quả bỏ phiếu thông qua này của ITC, quyết định cuối cùng vụ kiện chống trợ cấp tôm nước ấm từ Việt Nam và 4 nước khác của Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra ngày 12/8/2013 đã bị phủ quyết và hoàn toàn không có giá trị pháp lý để tiến hành thực thi!