DOC đã thụ lý đơn kiện bán phá giá tôm

Bộ Thương mại Mỹ đã thụ lý đơn của một số doanh nghiệp Mỹ kiện tôm nhập từ Việt Nam và 6 nước khác với cáo buộc bán phá giá.