[Video] Việt Nam sẽ có Trung tâm công nghiệp tôm đầu tiên

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa phê duyệt đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm công nghiệp tôm đầu tiên của cả nước.