Thúc đẩy đàm phán FTA Việt Nam - EU

Chiều ngày 17/3/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Cao ủy Thương mại EU, Karel De Gucht đang tham dự phiên đàm phán thứ 7 Hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam - EU diễn ra từ ngày 17/3/2014 đến ngày 21/3/2014 tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Với sự nỗ lực, thiện chí hợp tác của cả hai bên các phiên đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam - EU đã đạt những kết quả tích cực...