Khó khăn của DN xuất khẩu thủy sản VN qua Hội chợ Boston

Hội chợ quốc tế về thủy sản được tổ chức hàng năm tại thành phố Boston - Mỹ, là hội chợ thủy sản lớn nhất vùng Bắc Mỹ. Năm nay hội chợ thu hút hơn một ngàncông ty đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tham gia hội chợ này nhiều năm, nhưng có thể nói năm 2013 này sẽ là một năm khó khăn cho thủy sản Việt Nam vào thị trường Mỹ vì rất nhiều lý do.