Dự báo xuất khẩu thủy sản 2014

Kết thúc năm 2013, ước tổng kim ngạch XK thủy sản đạt 6,8 tỷ USD. Đây là con số mơ ước và tạo khích lệ rất nhiều cho cộng đồng doanh nghiệp trong ngành khi bước vào năm 2014....