[Videp] Giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 2,81 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, riêng trong tháng 5 giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 582 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm lên 2,81 tỷ USD, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam.