[Video] Thủy sản Việt Nam sẵn sàng tăng tốc vào châu Âu

Ngành thủy sản Việt Nam đặt mục tiêu sau khi hiệp định EVFTA được thực thi, đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản vào Châu Âu sẽ đạt khoảng 2,5 tỷ USD.