[Video] Thủy sản Việt Nam như thế nào sau dịch Covid-19

Sau hơn 2 tháng chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19, hầu hết các lĩnh vực liên quan đến xuất khẩu của Việt Nam đều bị chững lại hoặc tiêu cực hơn là giảm thiểu đáng kể. Tuy nhiên, theo kịch bản của một số cơ quan chức năng, cụ thể Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì chúng ta hoàn toàn có niềm tin rằng kinh tế VN sẽ khôi phục dần bắt đầu từ quý 2/2020.