[Video] Thủy sản Việt Nam chuyển sang cạnh tranh bằng chất lượng

Theo thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) trong 7 tháng qua kim ngạch xuất khẩu cá tra đã giảm 9.5% tại thị trường EU, giảm tới 25% tại thị trường Mỹ. Tương tự như vậy, xuất khẩu tôm sang các thị trường này cũng gặp rất nhiều rào cản mà nếu không kịp thời tháo gỡ thì mục tiêu xuất khẩu thủy sản đạt giá trị 7 tỷ USD trong năm nay sẽ khó được thực hiện hóa.