[Video] Hỗ trợ lãi suất cho DN trợ cấp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Bộ LĐ-TB&XH đề xuất Nhà nước hỗ trợ lãi suất cho DN vay tiền để trả lương, trợ cấp, đóng BHXH cho người lao động bị nghỉ việc do ảnh hưởng của COVID-19.