[Video] Các chính phủ tung gói hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động

Chính phủ các nước tung ra các gói hỗ trợ nền kinh tế, tập trung chính vào các ngành nghề và người lao động bị ảnh hưởng lớn từ dịch COVID-19.