[Video] 80.200 tỷ đồng giãn hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho DN để ứng phó COVID-1

Dự thảo giãn, hoãn nộp thuế để hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đã được Bộ Tài chính chính thức trình Chính phủ.