[Video] Đẩy mạnh tuyên truyền ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp

Tỉnh Quảng Ngãi từng nằm trong top đầu của cả nước về lượng tàu cá và ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài nhưng đến nay không còn trường hợp nào vi phạm.