Nhiều e ngại xoay quanh việc đóng góp vào Quỹ Bảo vệ môi trường để tái chế, xử lý chất thải