Làm rõ khái niệm nước mắm truyền thống và công nghiệp

Để bảo vệ người tiêu dùng và cả DN sản xuất trước những thông tin nhiễu về nước mắm, Bộ NN&PTNT sẽ tổ chức rà soát tiêu chuẩn Việt Nam về nước mắm để làm rõ khái niệm nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp.