[Video] Tăng cường hỗ trợ vốn cho nền kinh tế

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, NHNN vừa ban hành Chỉ thị 02 yêu cầu các tổ chức tín dụng phải khẩn trương hơn trong việc hỗ trợ vốn cho người dân, doanh nghiệp.