[Video] Cá tra tìm đường tiêu thụ trong đại dịch COVID-19

Ước tính xuất khẩu cá tra trong 7 tháng của năm 2020 chỉ đạt 828 triệu USD, giảm gần 27% so với cùng kỳ.