[Video] DOC đưa ra cách tính thuế CBPG mới tôm Việt Nam