[Video]Cá tra - basa Việt Nam tiếp tục bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá

Theo Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công thương, Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) vừa ra quyết định cuối cùng về việc tiếp tục áp thuế chống bán phá giá đối với cá tra - ba sa nhập khẩu từ Việt Nam sau khi rà soát thuế lần thứ hai đối với mặt hàng này.