Sắc lệnh số 36 ngày 25.4.2005 của Cơ quan Thuốc Thú y sửa đổi, bổ sung đối với Yêu cầu kiểm tra thú ý đối với hàng hóa nhập khẩu vào Ucraina ban hành kèm theo sắc lệnh 71 năm 2004

Bản dịch không chính thức Tiếng Anh

Tải tại đây

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục