Đài Loan bổ sung loài vào Danh mục sinh vật gây hại thuộc đối tượng kiểm dịch khi nhập khẩu

Ngày 30/8/2021, Văn phòng SPS Việt Nam nhận được công văn số 218/VECO-TV của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc thông báo về việc Cơ quan quản lý Nông nghiệp Đài Loan (COA) ban hành thông báo số 1101494744A ngày 06/8/2021 về bổ sung 02 (hai) loài là Muhlenbergia capillaris và Muhlenbergia reverchonii vào Danh mục sinh vật gây hại thuộc diện kiểm dịch thực vật và sản phẩm thực vật nhập khẩu vào Đài Loan, nâng tổng số loài thuộc diện kiểm soát kiểm dịch thực vật lên tổng số 288 loài và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2021 (Danh mục sinh vật gây hại thuộc diện kiểm dịch trong công văn 218/ VECO-TV kèm theo).

Văn phòng SPS Việt Nam trân trọng thông báo và đề nghị Quý cơ quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện kiểm soát và phổ biến tới các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đảm bảo tuân thủ theo quy định của thị trường.
Tệp đính kèm: C25F2C778B8741628671EB191B6BE645.pdf

Kim Thu

Bình luận bài viết

Tin cùng chuyên mục