Nghị định 149/2017/NĐ-CP: Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2023

Ngày 26/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2017/NĐ-CP về biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2023. Theo đó, hàng hóa NK được áp dụng thuế suất VKFTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Thuộc biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.

- Được NK từ Hàn Quốc vào Việt Nam.

- Được vận chuyển trực tiếp từ Hàn Quốc vào Việt Nam do Bộ Công Thương quy định.

- Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu KV, theo quy định hiện hành của pháp luật.

Hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam (kể cả hàng gia công) NK vào thị trường trong nước được áp dụng thuế suất VKFTA phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu KV theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Download Nghị định 149/2017/NĐ-CP tại đây

Tin cùng chuyên mục