Đề xuất Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Chi Lê

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi Lê giai đoạn 2022 – 2027.

Đề xuất Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt NamChi Lê

Bộ Tài chính cho biết, Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi Lê (Hiệp định VCFTA) được ký ngày 11/11/2011 tại Honolulu, Hoa Kỳ. Để thực thi Hiệp định VCFTA, Việt Nam cần ban hành các văn bản pháp lý trong đó có Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực thi Hiệp định theo từng giai đoạn.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Việt Nam – Chi Lê giai đoạn 2016 – 2018 theo Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2012 (Danh mục AHTN 2012) và Nghị định số 154/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Việt Nam – Chi Lê giai đoạn 2018 – 2022 theo Danh mục AHTN 2017. Bên cạnh đó, Nghị định số 154/2017/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực sau ngày 31/12/2022.

Theo thông lệ của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), Danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (Danh mục HS) sẽ được sửa đổi 5 năm một lần để cập nhật theo xu hướng phát triển của thương mại. Danh mục AHTN 2022 được xây dựng trên nền Danh mục HS 2022 và áp dụng chung cho các nước ASEAN. Ngày 08/3/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP phê duyệt Danh mục AHTN 2022. Để tiếp tục thực hiện cam kết thuế nhập khẩu trong Hiệp định VCFTA và tuân thủ các cam kết quốc tế, Việt Nam cần ban hành Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt cho giai đoạn tiếp theo (2022- 2027), thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo AHTN 2022.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với 11.480 dòng thuế

Theo dự thảo, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt gồm mã hàng, mô tả hàng hóa, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với 11.480 dòng thuế, trong đó có 11.360 dòng thuế theo cấp độ 8 số và 120 dòng thuế được chi tiết theo cấp độ 10 số.

Về mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: Thuế suất trung bình các dòng cam kết tại năm 2022 là 4,44%; 2023 là 3,71%; năm 2024 là 2,12%; năm 2025 là 2,03%; năm 2026 là 1,94%; năm 2027 là 1,84%.

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với các mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan thuộc các nhóm: 04.07 (trứng gia cầm), 17.01 (đường), 24.01 (lá thuốc lá) và 25.01 (muối) là mức thuế suất trong hạn ngạch.

Điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định VCFTA gồm: Thuộc biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; được nhập khẩu vào Việt Nam từ các lãnh thổ Cộng hòa Chi Lê và hàng hoá nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước; đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hoá và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo quy định của Hiệp định VCFTA.

Mỹ Hạnh (Theo Báo Chính Phủ)

 

Tin cùng chuyên mục