Hiệp định CPTPP - Hướng dẫn để được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất nhập khẩu hàng hóa theo CPTPP

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực vào ngày 30 tháng 12 năm 2018. CPTPP là một hiệp định thương mại tự do khu vực quan trọng mang lại cơ hội xuất khẩu, nhập khẩu và cơ hội thương mại đáng kể cho các doanh nghiệp Australia.

Khi có hiệu lực, CPTPP sẽ tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa và dịch vụ của Australia vào các nước CPTPP.

Tài liệu đưa ra hướng dẫn để được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất nhập khẩu hàng hóa theo CPTPP.

Tài liệu (bằng Tiếng Anh) được đính kèm dưới đây:

 Hiệp định CPTPP - Hướng dẫn để được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất nhập khẩu hàng hóa theo CPTPP

Nguyễn Hà

Tin cùng chuyên mục