101 Câu hỏi - đáp về Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG)

Download file: here
Cuốn sách có nội dung xoay quanh các quy định của Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) và phần phân tích, nghiên cứu được trình bày dưới dạng câu hỏi – câu trả lời. Để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu dễ dàng, cuốn sách được chia thành 6 phần:

Phần 1: Những vấn đề chung (giới thiệu về CISG, phạm vi áp dụng, một số nguyên tắc chung;

Phần 2: Hình thành hợp đồng (chào hàng, chấp nhận chào hàng);

Phần 3: Nghĩa vụ của người bán (và các biện pháp được áp dụng khi người bán vi phạm hợp đồng);

Phần 4: Nghĩa vụ của người mua (và các biện pháp được áp dụng khi người mua vi phạm hợp đồng); 

Phần 5: Hủy bỏ hợp đồng và bồi thường thiệt hại; và 

Phần 6: Các vấn đề khác (chuyển rủi ro đối với hàng hóa, các trường hợp miễn trách nhiệm, vấn đề bảo quản hàng hóa)

Mỗi phần lại được chia thành các mục nhỏ hơn với những phân tích sâu hơn vì vậy rất dễ tra cứu. Mỗi câu hỏi không chỉ đơn thuần trích dẫn các điều hoản trong CISG mà còn làm rõ các điều khoản thông qua các bình luận, bài viết liên quan, án lệ và so sánh với pháp luật Việt Nam, giúp độc giả dễ tiếp cận và tìm hiểu. Bên cạnh đó, cuốn sách còn bao gồm cả các phụ lục là bản dịch CISG, danh sách thành viên CISG và bảng so sánh CISG với pháp luật Việt Nam về mua bán hàng hóa quốc tế.

Tin cùng chuyên mục