Cộng đồng Kinh tế ASEAN – Sổ tay Kinh doanh

Download file: here

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập nhằm mục đích tạo dựng một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất cho các quốc gia thành viên ASEAN, thúc đẩy dòng chu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động có tay nghề trong ASEAN. Mục tiêu của AEC là thúc đẩy phát triển kinh tế một cách công bằng, thiết lập khu vực kinh tế có năng lực cạnh tranh cao mà với năng lực cạnh tranh này, ASEAN có thể hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu.

Trong năm 2003, các nhà lãnh đạo ASEAN đã hoạch định tầm nhìn ASEAN 2020 bao gồm ba trụ cột chính là cộng đồng an ninh – chính trị ASEAN (APSC), cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN (ASCC). Năm 2007, một lần nữa họ nhấn mạnh lại cam kết này đồng thời quyết định đẩy nhanh quá trình thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015. Đặc biệt, các nhà lãnh đạo ASEAN trong năm 2007 đã đồng ý rút ngắn tiến trình hội nhập kinh tế khu vực bằng việc thông qua kế hoạch hành động AEC và thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015.

Cuốn sổ tay kinh doanh trong cộng đồng kinh tế ASEAN ra đời nhằm cung cấp những thông tin cập nhật nhất, hoàn thiện nhất về AEC không chỉ cho khu vực tư nhân hay một quốc gia nói riêng mà còn hướng tới tất cả mọi đối tượng.

Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình cũng như thực hiện các hoạt động và dịch vụ thương mại trong khu vực ASEAN, đồng thời cũng để gia tăng sự liên kết giữa quốc gia với nến kinh tế thế giới. 

Tin cùng chuyên mục