VASEP Highlight: Tờ rơi sản xuất và xuất khẩu ngành thủy sản của Việt Nam