[Video] Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vào EVFTA

Liên minh Châu Âu (EU) là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam. Thế nhưng từ trước đến nay chỉ chiếm khoảng 2% thị phần tại thị trường này. Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực sẽ mở ra cơ hội rất lớn, đặc biệt là khả năng tăng trưởng vượt bậc về mặt xuất khẩu với nhóm hàng nông, lâm thuỷ sản của Việt Nam. Với ý nghĩa như thế, tại Hội nghị "Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vào thị trường EU, thực thi hiệu quả Hiệp định EVFTA" đã được tổ chức tại TP.HCM các DN đã tích cực thảo luận các vấn đề còn tồn tại và vướng mắc để các cơ quan chức năng tháo gỡ.