Tags:

kinh doanh

Sau một thời gian đàm phán, Mebi-Group đã mua lại Công ty CP Thủy sản Dương Hùng Miền Trung, bắt đầu triển khai thêm ngành nghề sản xuất và kinh doanh tôm giống. Mebi-Group lâu nay được biết đến với ngành sản xuất chính là sản xuất thuốc thú y-thủy sản, thế nên vi

(vasep.com.vn) Ngày 9/2/2022, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 167/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 - 2025”.

(vasep.com.vn) Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2022 đến ngày 31/12/2023.

(vasep.com.vn) Ngày 15/8/2021, Thủ tướng Chính phủ họp với các Bộ ngành và lãnh đạo 19 tỉnh Đông và Tây Nam bộ về hướng phòng chống dịch thời gian tới. Ngay sau đó, lãnh đạo các địa phương đã công bố bước đi mới của địa phương mình nhằm mục tiêu chung là giữ vững thành quả, đẩy lùi và dập dịch.

(vasep.com.vn) VASEP cho rằng mục tiêu trong Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 là: sớm kiểm soát được đại dịch COVID-19 để khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian sớm nhất vẫn còn chưa đủ và chung chung. Với ngành thuỷ sản, nếu không khôi phục vào tháng 9/2021 thì sẽ có nhiều hậu quả gãy đổ chuỗi, không còn hoặc còn rất ít cơ hội để phục hồi. Riêng nuôi trồng thủy sản nếu không kịp khôi phục sản xuất, nguyên liệu tôm, cá... sẽ ứ đọng, nông dân vô cùng khó khăn. Do đó, VASEP đề xuất trong mục tiêu cần có thời gian để nỗ lực khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian sớm nhất và không muộn hơn 15/9/2021.

(vasep.com.vn) Ngày 01/01/2021, Chính phủ đã ban hành hai Nghị quyết: 01 và 02 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Đây được coi như “kim chỉ nam” nhằm thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.