Tags:

giá tại đầm tôm nguyên liệu

(vasep.com.vn) Giá tại đầm tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh của Ấn Độ tăng trở lại với tất cả các cỡ trong tuần 34 (23-29/8/2021).