Tags:

Seafood Watch

(vasep.com.vn) Theo Seafood Watch, một tổ chức đánh giá mức độ bền vững của các loại hải sản thuộc Monterey Bay Aquarium, California, cá voi có nguy cơ bị thương và tử vong khi bị vướng vào thiết bị bẫy tôm hùm dưới đáy đại dương. Do đó, trong tuần đầu tháng 9/2022, Seafood Watch đã bổ sung tôm hùm Mỹ và Canada vào danh sách đỏ các loài hải sản cần tránh sử dụng.