Tags:

ISSF

(vasep.com.vn) Tiêu chuẩn nghề cá của Hội đồng Quản lý Biển (MSC) vẫn là trọng tâm trong các mục tiêu của Tổ chức Bền vững Thủy sản Quốc tế (ISSF), theo kế hoạch chiến lược mới của tổ chức này cho giai đoạn 2023-2027.