Tags:

HOSO

(vasep.com.vn) Các nhà chế biến Ấn Độ phải tập trung vào đa dạng hóa XK nhiều tôm nuôi nguyên con hơn sang Trung Quốc.