Tags:

FAO

(vasep.com.vn) Theo phân tích mới nhất từ Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), nhờ sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản tăng lên trong nhiều thập kỷ và nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu, thủy sản là một trong những loại thực phẩm được giao dịch nhiều nhất trên thế giới ngày nay. Tuy nhiên, khối lượng và giá trị bán hàng ra nước ngoài mà ngành này đạt được đã sụt giảm trong vài năm qua.

(vasep.com.vn) Theo báo cáo của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) "Thực trạng khai thác và Nuôi trồng Thủy sản Thế giới  (SOFIA)" tại Hội nghị Liên hợp quốc về Đại dương, tổ chức ở Lisbon.của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) cho biết: “ Tăng trưởng mạnh trong nuôi trồng thủy sản đã đẩy sản lượng thủy sản và nuôi trồng thủy sản toàn cầu lên mức kỷ lục,  với các sản phẩm thủy sản ngày càng quan trọng đối với an ninh lương thực và dinh dưỡng trong thế kỷ 21”.

(vasep.com.vn) Theo báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), sản lượng sản xuất thủy sản toàn cầu dự kiến tăng 1,5% vào năm 2022, lên 184,6 triệu tấn. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu năm nay sẽ giảm dưới áp lực của các điều kiện thị trường.

(vasep.com.vn) Theo ông Alejandro Flores-Nava, cán bộ phụ trách lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản tại văn phòng tiểu khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribê của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), dự kiến sản lượng khai thác thủy sản toàn cầu sẽ giảm từ 2% đến 5% trên vào năm 2021 do năng suất giảm so với năm ngoái.