Cơ hội nào cho cá tra Việt Nam năm 2019?

Sau nhiều năm lận đận, ngành cá tra Việt Nam đã hồi phục và đạt mức tăng trưởng mạnh nhất sau 2 thập kỷ trong năm 2018.