[Video] Kim ngạch xuất khẩu cá tra năm 2019 dự kiến đạt 2,4 tỷ USD

Sáng 18/2/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển ngành hàng cá tra năm 2019. Năm 2018, ngành hàng cá tra đã có sự tăng trưởng vượt bậc. Với đà tăng trưởng như vậy, dự báo năm 2019, kim ngạch XK cá tra dự kiến đạt 2,4 tỷ USD.