Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
DOTIP
Số 1 Đường Nguyễn Văn Biểu, Phường Phú Mỹ, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
ĐỒNG THÁP
HV LIÊN KẾT
84 277 3853382
84 277 3853381
tmdldt@hcm.vnn.vn; tmdldt@dongthap.gov.vn;
www.dongthaptrade.com.vn
Tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư ; Hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.