Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ ĐỒNG THÁP
DOTIP
Số 1 Đường Nguyễn Văn Biểu, Phường Phú Mỹ, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
ĐỒNG THÁP
HV LIÊN KẾT
84 277 3853382
84 277 3853381
tmdldt@hcm.vnn.vn; tmdldt@dongthap.gov.vn;
www.dongthaptrade.com.vn
Tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư ; Hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.