Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và hội chợ triển lãm cần thơ
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và hội chợ triển lãm cần thơ
CPA CAN THO
108A Lê Lợi, P. Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
CẦN THƠ
HV LIÊN KẾT
84 292 3830 487
84 292 3830354
ittpccantho@vnn.vn/ttxtdttmdl@cantho.gov.vn
www.canthopromotion.vn
Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thu thập thông tin nghiên cứu, dự báo định hướng phát triển thị trường; Xây dựng danh mục các công trình, dự án trên địa bàn; Tổ chức hội chợ; Cung cấp dịch vụ tư vấn về đầu tư, thương mại, du lịch.