Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN (TỔNG CỤC THỦY SẢN)
TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN (TỔNG CỤC THỦY SẢN)
FICen
Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
HÀ NỘI
HV LIÊN KẾT
(+84) 24.6.680.5011
(+84) 24.3.724.5411
ttam.bts@hn.vnn.vn/tridl@mard.gov.vn
www.fistenet.gov.vn
Thông tin, thống kê, dự báo và ứng dụng CNTT phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Cục Thủy sản