Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM
SEAPRODEX
2-4-6 Đường Đồng khởi, Quận 1, Tp.HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HV CHÍNH THỨC
84 28 38297214
84 28 38290146
seaprodex@seaprodex.vn
www.seaprodex.com
HACCP, GMP, SSOP, BRC, ISO.
Tôm, mực - bạch tuộc, cá tra, cá tầm Kala...