Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP IN - BAO BÌ LIKSIN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP IN - BAO BÌ LIKSIN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN
LIKSIN CORPORATION
159 Đường Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Tp.HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Sản xuất, Kinh doanh
84 28 37512562
84 28 37512561
thy.mkt@liksin.vn; info@liksin.vn; hien.mkt@liksin.vn
www.liksin.com.vn
ISO 9002:2015, ISO 14000, ISO 22301, ISO12647, ISO 50000, HACCP, BRC, SMETA, ECOVADIS
Bao bì nhựa mềm, bao bì màng thổi, bao bì giấy, nhãn hàng, ấn phẩm thương mại…