Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP IN - BAO BÌ LIKSIN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP IN - BAO BÌ LIKSIN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN
LIKSIN CORPORATION
159 Đường Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Tp.HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HV LIÊN KẾT
84 28 37512562
84 28 37512561
liksin@hcm.vnn.vn; thy.mkt@liksin.vn
www.liksin.com.vn
ISO 9002:1994, ISO 9001:2000
Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về chế bản, in, bao bì, mực in, hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh), cơ khí, giấy và nguyên liệu giấy, các dịch vụ văn hóa tổng hợp; Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị máy móc các ngành: công nghiệp, giấy, in và bao bì, văn hóa phẩm...; Kinh doanh nhà; Đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ công nghệ thông tin...