Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH TP CHẾ BIẾN Á CHÂU
CÔNG TY TNHH TP CHẾ BIẾN Á CHÂU
AFC
Km 943, QL1A, Xã Điện Thắng Bắc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
QUẢNG NAM
HV CHÍNH THỨC
(+84) 510 3869526
(+84) 510 3869942
afc@asiafish.com.vn
www.asiafish.com.vn
DL 474
HACCP
Cá nước ngọt fillet đông lạnh