Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Năm Dũng
Công ty Cổ phần Năm Dũng
NAM DUNG JSC
35 Hồ Học Lãm, Phường 16, Quận 8, Tp.HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Máy móc thiết bị
84 28 37510725/ 39801223
84 28 37510724/ 39801224
namdung-co@namdung.vn, taiduong@namdung.vn
www.namdung.vn
Các thiết bị chế biến trong ngành thủy hải sản, dây chuyền chế biến các loại